Terápiás módszerek

Szupportív pszichoterápia

A szupportív pszichoterápia, vagy más néven pszichoterápiás vezetés az aktuális életvezetési nehézségek feltárására és megoldására összpontosít. Az alapvetően támogató, énerősítő terápiás forma a kliens erőforrásaira, konfliktusmegoldó készségeire épít.

DREAM-terápia

A DREAM-terápia emberképe a pszichoanalízis antropológiájára és a dinamikus fejlődésmodellekre épül. Legfontosabb eleme az álommunka – az álom feldolgozása. A „face-to-face” helyzetben végzett DREAM-terápia módszertana interaktív, interpretatív, keretét a heti egy alkalommal megtartott 50 perces-másfél órás ülésekből álló, 8-20 hétig tartó folyamat jelenti. Célja az élettörténet rekonstrukciója, a traumatikus mozzanatok megértése, a személyiség érettségének továbbnövelése és belső érzelmi erőforrásainak megnyitása.

Rövid dinamikus terápia

A rövid dinamikus terápiák elméleti hátterét a pszichoanalitikus elméletek (személyiségelmélet, betegségelmélet, terápiás elmélet) képezik. A terápiás munka során előtérbe kerülnek a terápiás kapcsolat kérdései és konfliktus, illetve trauma elméletek. Módszertanilag időhatáros terápiák (10-40 ülés), a terápiás munka fókuszált, s a fókusz mindig tartalmaz tudattalan dinamikai összefüggést.

Pár- és családterápia

A családterápia az egyéni tüneteket rendszerszintű (párkapcsolati /szexuális is/, családi szintű) megközelítésben kezeli, ennek megfelelően nemcsak a tünethordozóval, hanem közvetlen hozzátartozóival, a családi rendszer többi tagjával is foglalkozik. A családi rendszer diszfunkciójára általában a legesékenyebb családtag (az éretlen énvédelme miatt leggyakrabban a gyerek) reagál legelőször, tüneteivel hívva fel a figyelmet egy tágabb értelmezési keretben érthető és kezelhető problémára. A családterápia során az erőforrások feltérképezésével és a tartalékok mobilizálásával igyekszünk változást létrehozni. A több családterápiás iskola módszertani arzenálja közül a mi terápiás profilunk főként a tárgykapcsolat-elméleti, stratégiás, strukturális és transzgenerációs családterápiás iskolákra épül.

Hipnoterápia

A hipnózishoz hasonlóan kiváltott módosult tudatállapotokat már több mint 4000 éve használják gyógyításra. A módosult tudatállapot alapvető jelentőségű a hipnózis terápiás alkalmazása szempontjából, melynek terápiás hatásának hátterében főként az áll, hogy a helyzet hipnózisként történő címkézése lehetővé teszi, hogy két személy egy meghatározott, rövid ideig, védett helyzetben, különösebb rizikó nélkül olyan intenzív kapcsolatba kerüljön egymással, amelybe egyébként csak szoros, intim személyközi kapcsolataiban (például szülő-gyermek kapcsolatban) kerül. Bár ma is gyakori a hipnózis – a pszichoanalízis, magatartásterápia, személyköz­pontú vagy racionális-emocionális terápia szemléletével és elemeivel ötvözött – pszichoterápiás alkalmazása, egyre inkább tért hódít az a felfogás, amely szerint a hipnoterápia önálló pszichoterápiás modalitás.